ANIA DABROWSKA - NIGDY NIE MOW NIGDY
client: Kino Swiat
cinematographer: Lukasz Tomasz Koltunowicz
director: Kuba Brozek
production: Marcin Galany

stars: Anna Dabrowska, Anna Dereszowska